Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като пасивен доход

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване като пасивен доход

Ако сте се чудели какво е допълнително доброволно пенсионно осигуряване и може ли то да Ви подсигури пасивен доход, то настоящата статия е за Вас.

В нея ще се опитам да резюмирам моя отговор на тези въпроси.

Какво е допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

След осъществените реформи в осигурителното право в България бяха въведени така наречени „втори и трети стълб на осигуряване“.

Вторият стълб – това са задължителните допълнителни вноски към частните пенсионни дружества.

А третият е именно доброволното пенсионно осигуряване, чрез който всеки може да прави /сам или от своя работодател/ (на напълно доброволен прицип) допълнителни вноски, които да послужат един ден като източник на доходи.

Кой може да внася вноски чрез допълнително доброволно пенсионно осигуряване?

Внасянето на средствата може да бъде осъществено от Вас. Или от Вашия работодател (стига той да си прецени).

Ако Вашият работател избере да Ви стимулира по този начин, то вноските, които той прави може да са периодични. Какви пари и кога ще ги внася – това може да си определи самия той.

Как се осъществява допълнителното доброволно пенсионно осигуряване?

Като се сключи договор между лицето/организацията, която ще прави вноските и пенсионното дружество.

Той трябва да е в писмен вид.

След като се установят взаимоотношенията – пенсионното дружество създава индивидуална партида (за Вас).

И започва да управлява Вашите средства – като ги влага.

Периодично – за всяка година Вие ще получите извлечение (или може да направите справка сами като се идентифицирате) какво се е случило с Вашите средства.

Как така какво се е случило? Нима допълнителното доброволно пенсионно осигуряване крие рискове?

Да, за съжаление и то не е обезпечено от риск.

Управлявайки постъпилите средства пенсионните дружества ги влагат. Влагайки ги – възниква риск за тях.

Никой не може да Ви гарантира, че вложените средства винаги ще носят доходност. Понякога – ако пазарът е такъв, то и доходността може да е отрицателна (вместо да печелите, то ще губите средства).

Пенсионните дружества начисляват такси за тяхната дейност.

Тези такси са три вида:

– встъпителни такси (определена фиксирана сума) при създаване на партидата. За да не правя излишна реклама на определени дружества – тази сума варира, но както гледам е до 10лв. Може да я проверите в сайтовете  на дружествата. Понякога тази такса не взима.

– такса при теглене на средства от партидата (пак определена фиксирана сума).

– такса за инвестиционно управление – тази такса се определя на процентна база от реализирания доход за Вас. Какво ще каже това? Ако процентът е 10, а дружеството е реализирало доход в размер на сто лева, то неговото възнаграждение е 10 лв.

– управленска такса – тази такса може да се начисли, когато постъпят средства по Вашата партида (да речем – от Вашия работодател). Таксата се формира на базата на вноската, която е направена (нейния размер) и представлява процент от нея. Да кажем – 4 процента.

– такса за прехвърляне на партида към друго дружество

За това – когато правите своето проучване, то запознайте се с таксите, за да имате информиран избор.

Ако дружеството управлява зле Вашите пари – то както казах, рискът е за Вас. Вие ще си платили  чинно управленската такса. И ще сте загубили времето, в което Вашите пари биха реализирали другаде някаква доходност.

Какъв е смисълът тогава от допълнителното доброволно пенсионно осигуряване?

Пенсионните дружества винаги ще имат някакви приходи (и евентуално печалба) от Вас.

В техен интерес е да влагат по такъв начин парите Ви, че да Ви таксуват и с такса за инвестиционно управление (да спечелят и от реализираната доходност).

В Интернет може да намерите информация каква е доходността на всяко дружество.

Освен евентуална доходност Вие може да се възползвате (било то като работодател или сами) от разписаните в закона данъчни облекчения. А те са:

 

  • Aко осъществявате допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски може да получите данъчно облекчение в размер до 10% от годишната данъчна основа.
  • Когато получавате обратно  суми, формирани от вноски, които са ползвали данъчно облекчение, същите се облагат с 10% окончателен данък. Това е само, ако тегленето е било извършено преди придобиване право на пенсия.
  • Не се облагат с данък при обратно получаване и сумите от вноски, за които данъчно облекчение не е ползвано – т.е. не сте ги декларирали, че искате да ползвате намаление за тях..
  • При плащане на наследници получените суми се облагат с данък върху наследствата в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.
  • Реализираният доход от инвестиране на активите на пенсионния фонд, разпределян по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облага с данък при изплащане.

Ако горното Ви звучи сложно, то резюмирано може да се каже: ще получите намаляване на данъка си (като го декларирате/. Ще заплатите данък само, ако сте ползвали намаление, а сте закрили партидата си преди да получите право на пенсия. Вашите наследници може и да не платят никакви данъци, ако придобият това Ваше наследство.

За това, като човек вникне – допълнителното пенсионно осигуряване е за хора, които имат по-големи доходи.

И си декларират пред данъчните власти това.

Ако имате малък доход и/или отглеждате малки деца, грижите се за свои по-възрастни близки (които са бедни), то аз не мога да Ви кажа – инвестирайте си парите по този начин.

Дали може да спечелите? Да, евентуално.

Ако така и така плащате високи данъци, то консултирайте се с експерт-счетоводител какъв размер ще е най-удачно да инвестирате (който така или иначе заплащате като данък).

Финални мисли относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване

Както казах – моята гледна точка е, че този вид спестовност е за хора, които имат високи доходи и съответно плащат по-голям данък.

На света няма нищо гарантирано. По-добре ли е да си купите злато/сребро/платина/скъпоценни камъни или предмети на изкуството? Не мога да Ви отговоря на това.

Но смятам, че темата би трябвало да възбуди интерес сред по-заможните мои читатели. Проучете и Вие сами нещата (относно колко ще си намалите данъчната тежест). Помислете и колко би Ви струвало консултирането с експерт-счетоводител и/или данъчен експерт. И колко ще Ви струва годишното деклариране на намалението, което ще ползвате. И си сметнете сами.

Ще се радвам, ако статията е достигнала до българи, които ползват този вид осигуряване. Може и да не споменавате кое дружество ползвате (за да не остане впечатление, че се промотират дадени дружества).

А що се отнася за тези българи, които трайно пребивават в чужбина – и Вие може да се възползвате от тази информация, като я отнесете към държавата, в която сте в момента. Разбира се – всички повдигнати въпроси (като такси, които дружествата там вземат и/или евентуални облаги) трябва да се вземат на ум. И там едва ли някой ще гарантира доходност.

Ако написаното Ви е харесало и искате да помогнете за развитието на този сайт – може да споделяте статиите в социалните мрежи.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
VK
Telegram
StumbleUpon
Pocket
OK
Радостина Минчева: Моралният престиж е ключов за устойчива бизнес стратегия. Осигурявайте си етичен капитал и за бранда, и на лично ниво.
Интервюта

Интервю с Радостина Минчева: Моралният престиж е ключов за устойчива бизнес стратегия. Осигурявайте си етичен капитал и за бранда, и на лично ниво.

Разговаряме с Радостина Минчева, която ще сподели своя опит и знание в областта на маркетинга и бранд репутацията. Темата е за значението на моралния престиж в съвременния бизнес свят и как той може да се превърне в силен катализатор за успех или пренебрегването му да доведе до загуби.   Каква

Пасивен доход за жена
Разни

Колко е възможен един пасивен доход за една жена през 2023?

Какво е най-важното за пасивният доход, пасивният доход за жените, какво би било най-лесно и най-добре комбиниращо се с ежедневието на една дама? Какво е пасивен доход – да започнем с това. Това би бил доход носещ печалба с най-малко или никаква работа. За някой това може да е по