Платете по инсталација (ППИ) – што е плаќање за инсталација и како можеме да заработиме од тоа?

Време е на pasivenhod.net да напишете некои информации за повеќе непознат модел за заработка на Интернет – плаќајте по инсталација (ППИ) или плаќајте по инсталација. Оваа статија ќе биде за општи информации – во блиска иднина ќе започнам прегледи (прегледи) за најпознатите платформи за плаќање за инсталација. Што е плаќање